CCwiki

Nápověda pro BIM projektování a CCdoplňky

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cctools:nastroje:importovat_excel

Importovat Excel

  Import XLSX tabulky do výkazu nebo tabulky stylů.


Aby došlo ke správnému propsání informací do prvků v projektu, musejí být splněny tyto podmínky:

  • Sloupce v Excelu musí mít pořadí totožné s pořadím sloupců ve výkazu .
  • Ve výkazu je třeba mít připravený rastr stejné velikosti jako ve zdrojovém .xlsx souboru (za pomoci importu není možné v Revitu přidávat sloupce ani řádky!).

Importovat běžný Excel

Za pomoci Importovat běžný excel máte možnost vložit do modelu data předem připravená v tabulkovém editoru mimo prostředí Revitu.

Před samotným importem je nutné v dialogovém okně vybrat Pořadí listu pro import nebo zvolit Stejný název listu a výkazu. (Vytvořený pomocí Hromadný export), to definuje který z listů je zdrojem v případě, že soubor obsahuje více než jeden list.

Do pole Počet řádků neobsahující data je nutné napsat kolik řádků zabírá hlavička a případné prázdné řádky. Na obrázku níže by pro korektní import měla být hodnota Počet řádků nastavena na 5.Chcete-li využívat import do tabulky stylů, které nemají přiřazeny ID, použijte vždy možnost Importovat běžný excel !

Importovat Excel exportovaný přes Hromadný export s možností Připravit pro import

Pokud jste .xlsx soubor vytvořili za pomoci nástroje Hromadný export, byla výstupem tabulka, jejíž první sloupec obsahoval ID jednotlivých elementů, využijte možnosti Importovat Excel exportovaný přes Hromadný export s možností Připravit pro import . Jedná se o nejspolehlivější způsob, jakým lze data přidávat/modifikovat, prvky jsou párovány s importovanými informacemi pomoci ID což zaručuje správnost přiřazení i v případě, že by bylo oproti exportu změněno například pořadí řádků.

V posledním kroku určíte pomocí tlačítka Procházet cestu ke zdrojovému souboru, který je poté připraven k načtení pomocí Importovat.

cctools/nastroje/importovat_excel.txt · Poslední úprava: 2019/04/24 07:16 autor: pere